Banner

Na czym polega ocena przepływów dopplerowskich?

Każda przyszła mama powinna się regularnie badać. Mowa nie tylko o podstawowych badaniach diagnostycznych, ale i specjalistycznym, indywidualnie dobranym pakiecie badań przeznaczonym dla ciężarnych. Wśród nich wymienia się m.in. diagnostykę dopplerowską. Ocena przepływów dopplerowskich jest wykonywana między I a II trymetrem ciąży, podczas USG genetycznego w celu oceny ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu. W II i III trymestrze badanie to pomaga w potwierdzeniu prawidłowego stanu wewnątrzmacicznego płodu. Wśród wskazań wymienia się np. ciążę mnogą, ciążę wysokiego ryzyka, zbyt wolne wzrastanie płodu (hipotrofię płodu) i zagrożenie niedotlenowaniem płodu np. w przypadku nadciśnienia u ciężarnej.

Jak wygląda badanie Dopplera?

Badanie Dopplera to rodzaj nieinwazyjnego badania ultrasonograficznego. Przebiega ono w podobny sposób co tradycyjne USG położnicze, przez co nie wymaga od Pacjentki żadnego przygotowania. Jest bezpieczne zarówno dla matki, jak i dziecka. Nie ma co do niego żadnych przeciwwskazań. Nie jest też w żadnym stopniu bolesne. Do jego przeprowadzenia wykorzystuje się specjalne sondy do aparatu USG. Badanie polega na tym, że do brzucha ciężarnej przykładana jest głowica aparatu, którą diagnostyk przesuwa po ciele. USG dopplerowskie nie obrazuje jednak struktur płodu, a krążenie matczyno-płodowe, którego nie da się zweryfikować podczas tradycyjnego USG.

Dzięki takiemu badaniu ginekolog ocenia przepływy krwi z łożyska przez pępowinę i w krwiobiegu płodu. Szczególnie zwraca uwagę m.in. na tętnicę maciczną i pępowinową oraz tętnicę środkową mózgu (krążenie mózgowe) i krążenie żylne płodu. Sprawdza przy tym tempo i kierunek krążenia krwi w naczyniach, dzięki czemu jest w stanie zweryfikować ewentualne zagrożenie niedotlenowaniem dziecka, które może być związane z zaburzeniami rozwoju lub chorobami płodu. Po badaniu Pacjentka otrzymuje wyniki w postaci opisowej zazwyczaj wraz z wydrukami USG.