Banner

Kiedy wykonywane jest badanie USG?

Badanie ultrasonograficzne (USG) to rodzaj najpopularniejszego, bezinwazyjnego i zazwyczaj całkowicie bezbolesnego badania obrazowego. Wykonuje się je w celu oceny stanu organów wewnętrznych oraz diagnozowania ewentualnych schorzeń. Jednym z rodzajów USG jest ultrasonograficzne badanie ginekologiczne, które przeprowadza się u kobiet w różnym wieku. Pozwala ono zobrazować budowę anatomiczną narządów rodnych oraz wykryć ewentualne patologiczne zmiany chorobowe w ich obrębie. Na czym polega takie badanie USG i kiedy się je wykonuje?

Jak przebiega ginekologiczne USG?

Ginekologiczne badanie USG przeprowadza się na kilka sposobów. Najczęściej mowa o badaniu transwaginalnym. Polega ono na wprowadzeniu do dróg rodnych specjalnej sondy emitującej ultradźwięki. Głowica urządzenia USG na bieżąco rejestruje obraz, dzięki czemu lekarz może precyzyjnie ocenić stan narządów oraz wskazać na ewentualne nieprawidłowości. Istnieje też możliwość wykonania USG przez powłoki brzuszne. Badanie dotyczy wówczas przyłożenia głowicy USG do podbrzusza pacjentki. Ginekolodzy zwykle jednak zalecają wykonanie USG transwaginalnego, które daje precyzyjniejszy obraz narządów rodnych. Niemniej w niektórych przypadkach to USG przez powłoki brzuszne wykonuje się częściej. Mowa tu np. o badaniu pacjentek z zachowaną błoną dziewiczą.

Jakie są wskazania do ginekologicznego badania USG?

Ginekologiczne badanie USG najczęściej wykonuje się profilaktycznie. Jego celem jest wczesne wykrycie chorób ginekologicznych, które niekiedy w pierwszym stadium rozwoju są całkowicie bezobjawowe. Przykładem takich schorzeń są np. nowotwory. Ginekolog zleca też USG w przypadku podejrzeń co do wad anatomicznych w obrębie narządów rodnych lub patologicznych zmian chorobowych, takich jak guzy, torbiele czy mięśniaki. Poza tym przeprowadza je również w razie wystąpienia krwawień międzymiesiączkowych oraz innych, nieuzasadnionych dolegliwości. Wskazaniem do przeprowadzenia USG może być również, weryfikacja ciąży, czy też ocena lokalizacji wkładek wewnątrzmacicznych.