Banner

Elementy diagnostyki prenatalnej

Diagnostyka prenatalna ma na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, a także chorób genetycznych płodu i to w jak najwcześniejszym okresie ciąży. Co dokładnie wchodzi w zakres tego typu czynności oraz w jakim celu wykonuje się konkretne badania?

Rodzaje diagnostyki prenatalnej

Na elementy diagnostyki prenatalnej składają się badania nieinwazyjne takie jak najpopularniejsze i najczęściej wykonywane USG oraz inwazyjne. Te ostatnie przeprowadzane są wtedy, gdy może istnieć ryzyko wady genetycznej płodu. Wykonuje się je przede wszystkim jeśli matka ma powyżej 35 lat, a także pewne wątpliwości wzbudziły przeprowadzone wcześniej metody nieinwazyjne, w tym choćby USG.

Nieinwazyjne badania wchodzące w zakres diagnostyki prenatalnej

Poza USG wykonywanym po raz pierwszy w okresie od 11 do 13 tygodnia ciąży, prowadzenie ciąży obejmuje również test podwójny i potrójny. Pierwszy z nich służy do oceny ryzyka z którym może urodzić się dziecko z chorobami genetycznymi, u których podstawy leżą wady chromosomów. Natomiast dzięki testowi potrójnemu istnieje podstawa do oceny prawdopodobieństwa urodzenia dziecka z wadami takimi jak przepuklina kręgosłupa, bezmózgowie, wytrzewienie, a także wiele innych.

Inwazyjne badania z zakresu diagnostyki prenatalnej

Elementy diagnostyki prenatalnej mogą obejmować również inne metody, takie jak choćby amniopunkcja. Polega ona na nakłuciu jamy macicy matki oraz pobraniu płynu owodniowego. Ten ostatni jest poddawany analizie w laboratorium, aby ocenić ryzyko wad genetycznych, którymi może być obarczony płód.

W zakres diagnostyki wchodzi także kordocenteza, czyli pobranie krwi pępowinowej. To dzięki niemu leczy się ewentualny konflikt serologiczny, do którego dochodzi dopiero w momencie porodu. Konflikt ten może dotyczyć tylko kobiet, które mają Rh- ujemne, czyli takich, które nie posiadają antygenu Rh.

Jak doskonale widać elementy diagnostyki prenatalnej są złożone i obejmują wiele różnych czynności. Wszystko po to, aby móc rozpoznać ewentualne problemy i tym samym jak najszybciej wdrożyć skuteczne leczenie, o ile będzie ono możliwe.